Blomstereng duftolie, 100ml

Skarp pris: 254,95

Blomstereng duftolie er velegnet som duft i kosmetik og duftlamper. Indeholder naturlige og/eller naturidentiske duftstoffer.

Blomstereng duftolie, 100ml

Duftolie.

Blomstereng duftolie er velegnet som duft i kosmetik og duftlamper.
Indeholder naturlige og/eller naturidentiske duftstoffer.

Olierne har et naturligt indhold af deklarationspligtige parfumestoffer - se allergener.

Sikkerhedsdatablad eller overensstemmelseserklæring.
Brugsanvisning og forholdsregler:
Velegnet som duft i kosmetik og duftlamper.

Duftlampe/Aromalampe: Duftlampens skål fyldes næsten op med vand. 5-10 dråber olier dryppes i, og lyset tændes. Herefter opholder man sig i nærheden. Olien vil spredes i luften. Vi anbefaler at der regelmæssigt bliver udluftet i et rum hvor der bruges duftlamper.

Undgå kontakt med øjne, slimhinder og hud pga. risiko for irritation/overfølsomhed.

Anvendes dråbevis/fortyndet i anbefalet dosis og kun udvortes.

Olierne har et naturligt indhold af deklarationspligtige parfumestoffer - se allergener.

UFI: PMUE-404K-M000-XS8N

Fare:
Kan forårsage allergisk hudreaktion. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade.
Vask huden grundigt efter brug.
Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Fremkald IKKE opkastning.
Opbevaring:
Opbevares mørkt og tillukket og utilgængeligt for børn.

Ingredienser:
Parfum (Fragrance)
Linalool
Linalool D-limonene

*=økologisk ingrediens, **=biodynamisk ingrediens
Allergener:
BENZYL BENZOATE
LINALOOL
GERANIOL
LIMONENE
CITRONELLOL
CINNAMYL ALCOHOL
EUGENOL
CITRAL

Leverandør:
Fischer Pure Nature ApS
DK-3480 Fredensborg

Adresse

REN velvære ApS

Samsøvej 13

8382 Hinnerup

Tlf. 71 99 70 78

CVR: 31486513

paymentlogo paymentlogo paymentlogo paymentlogo paymentlogo
Kundeservice

Kontakt kundeservice på

tlf 71 99 70 78 mellem 10.00-13.00 (juli md.) eller på Chat og mail ordre@ren-velvaere.dk

Mails besvares indenfor max 24 timer

Forsendelse

Leveringstid 1-3 hverdage. Bestillinger modtaget inden kl. 15.00 bliver så vidt muligt sendt samme dag

Betingelser

Fragt & levering

Afhentning

Afhentning af varer:

Mandag-torsdag 8.30-15.30

Fredag. 8.30-15.00

e-mærket

>